Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

TIÊU LỐT

Còn gọi là hồ tiêu dài, tiêu lá tím,tất hạt,trầu không dại . Danh pháp khoa học là Piper longum, đây là một loại dây leo có hoa thuộc họ Hồ tiêu Piperacae.


giavi4[4]

Tiêu này mọc dại khắp nơi tại Việt Nam.

Trái đen có vị cay như hồ tiêu vì có chứa chất piperine.

Hiện nay , gia vị này ít khi dùng đến.

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết ngoài

Dịch